ERASMUS+K2

DUURZAAM TUINBOUWKUNDIG ONTWERP VAN BUITENRUIMTES VOOR EVENEMENTEN

Met de uitvoering van het project willen we de kwaliteitsborging en de aanpassing van het beroepsonderwijs aan de behoeften van de arbeidsmarkt en de digitalisering verbeteren. We zullen een nieuw, innovatief curriculum ontwerpen, duurzaam tuinbouwkundig ontwerp van buitenruimte voor evenementen met nuttige inhoud in tuinbouw, landbouw, toerisme en gastvrijheid. Met nieuwe vaardigheden kunnen onderwijskandidaten hun inzetbaarheid verbeteren, en docenten zullen het ontwerp van nieuwe cursussen verbeteren. De inhoud zal in de talen EN, SI, RS, NL en SK op het vrij toegankelijke e-platform staan.

Activiteiten die de doelstellingen ondersteunen zijn

  • beheer van het gehele beheer – schrijven van curriculum, handleiding voor docenten en leerinhoud – creëren van een vrij toegankelijk e-platform
  • aanvullende LTT 1-opleiding voor docenten die inhoud en activiteit schrijven samen met uitgenodigde docenten en studenten uit verschillende disciplines
  • een synergie van kennis op verschillende niveaus – zoom en fysieke bijeenkomsten – testen van inhoud/leerkrachten, studenten, cursisten
  • verspreiding van het project: webinars, grote fysieke evenementen, promotiemateriaal

Het aanbieden van nieuwe cursussen met specifieke inhoud en het behalen van Europass-certificaten. Het project zal een interdisciplinaire module creëren met het bijbehorende curriculum, aanbevelingen voor docenten en leerinhoud. Uit de impactanalyse bleek een goed potentieel voor de duurzaamheid van de nieuwe inhoud in verschillende systeemoplossingen: integratie in bestaande onderwijsvakken in het kader van een zelfstandige module in een open curriculum of praktische opleiding op de werkplek bij werkgevers (de volledige Europass-module 5KT).